Category Jumplist
Close Jumplist

Vietjet tạm ứng 10% cổ tức đợt hai năm 2018, cổ tức cả năm 55%

Kết quả kinh doanh vượt kế hoạch, hãng sắp chi trả 542 tỷ đồng cho cổ đông, đồng thời nâng tỷ lệ cổ tức năm 2018 lên 55%.

Nghị quyết hội đồng quản trị ngày 8/4 của Công ty cổ phần Hàng không Vietjet (mã VJC) thông qua mức tạm ứng cổ tức đợt hai năm 2018 với tỷ lệ 10% bằng tiền, mỗi cổ phiếu nhận 1.000 đồng. Tương ứng hãng sẽ chi ra gần 542 tỷ đồng cho các cổ đông. Ngày đăng ký cuối cùng là 24/4, ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/4.

Với quyết định này, trong năm tài chính 2018, cổ đông của Vietjet nhận cổ tức tiền mặt lên tới 30%, số tiền doanh nghiệp chi trả là gần 1.625 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, mức cổ tức dự kiến tỷ lệ 50% bao gồm cả tiền mặt và cổ phiếu. Do tốc độ tăng trưởng cao và liên tục, nguồn tiền mặt công ty dồi dào, HĐQT hãng hàng không thế hệ mới sẽ trình đại hội cổ đông phương án chia cổ tức năm 2018 với tỷ lệ tới 55%, cao hơn kế hoạch cổ đông đề ra.

polyad

Hãng khai thác nhiều đường bay mới trong năm 2018.

Hãng có truyền thống trả cổ tức với tỷ lệ cao, từ 50-70% bao gồm tiền mặt và cổ phiếu. Theo đại diện Vietjet, với kế hoạch kinh doanh năm 2019, nhiều khả năng HĐQT tiếp tục trình phương án kế hoạch cổ tức tỷ lệ cao tại kỳ họp đại hội đồng thường niên sắp tới.

;